Bezpłatny i przyjazny
audyt informatyczny oraz Certyfikat Legalności Oprogramowania


Szanowni Państwo,
z przyjemnością składamy Państwu ofertę na:
 • przeprowadzenie bezpłatnego audytu legalności oprogramowania;
 • uzyskanie Certyfikatu Legalności.
Oferujemy przeprowadzenie pełnego audytu informatycznego w zakresie używanego oprogramowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego w zakresie i formie określonej poniżej. Audyt będzie przeprowadzony według zaleceń Microsoft Corporation, przy wykorzystaniu narzędzi audytowych zalecanych przez Microsoft i organizację BSA (Business Software Aliance) i będzie obejmował:
 • zebranie informacji pod kątem wykorzystywanego oprogramowania, jego rodzaju, wersji i liczby oraz zakresu stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy
 • sprawdzenie dokumentacji licencji i dowodów zakupu oprogramowania
 • weryfikacja aplikacji zidentyfikowanych przy pomocy oprogramowania audytorskiego
 • weryfikacja zgodności stosowanego oprogramowania z zakupionym
 • sporządzenie pisemnego raportu audytorskiego, po stwierdzeniu zgodności oprogramowania i jego stosowania z posiadanymi przez Państwa licencjami, oraz dokumentacji stosowanego oprogramowania
 • wydanie raportu końcowego, w przypadku jeśli Państwo użytkujecie oprogramowanie zgodnie z posiadanymi licencjami
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie korzystania przez Państwa z licencji, ustalenie 14 dniowego terminu na usunięcie tych nieprawidłowości, wskazanie sposobów ich eliminacji oraz wydanie raportu wstępnego
 • następnie po usunięciu w/w nieprawidłowości przez Państwa nastąpi wydanie raportu końcowego
 • potwierdzenie legalności posiadanego przez Państwa oprogramowania i korzystania z tego oprogramowania zgodnie z posiadanymi licencjami poprzez wydanie Certyfikatu Legalności.


Audyt dotyczy wszelkiego udostępnionego oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania Microsoft i firm należących do organizacji BSA (Business Software Aliance) oraz innego oprogramowania, jeśli będzie to możliwe na podstawie informacji o warunkach jego licencjonowania dostarczonych przez Państwa.

W przypadku potwierdzenia całkowitej legalności oprogramowania - audyt jest bezpłatny.


Dlaczego audyt należy powierzyć naszym specjalistom?
 • Szybkość działania
  Audyt przeprowadzany jest szybko i bez zakłócania pracy użytkowników. Stosowane przez FUEGO narzędzia pozwalają ograniczyć czas zbierania danych audytowych na każdym z komputerów.
 • Poufność
  Procedura audytowa nie powoduje dostępu do plików a jedynie zbiera informacje o oprogramowaniu. Dodatkowo zobowiązujemy się również do zachowania w tajemnicy wyników audytu.
 • Wiarygodność
  Posługujemy się rozwiązaniami renomowanych firm. Dodatkowo, dzięki możliwości scentralizowanego gromadzenia wszystkich danych, istnieje możliwość ich łatwej weryfikacji.
 • Profesjonalizm
  Specjaliści Fuego potrafią sprawnie i bez zakłóceń przeprowadzić procedurę audytową.
 • Czas reakcji
  Firma Fuego jest gotowa do rozpoczęcia audytu natychmiast po podpisaniu umowy lub w dowolnym innym terminie zaproponowanym przez Klienta.
 • Elastyczność
  Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Klienta, przygotowuje na podstawie zgromadzonych danych dowolne raporty i przekroje. Dodatkowo wszystkie dane audytowe udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej. Pozwalają one samodzielnie opracowywać kolejne raporty.


© by Fuego 1991-2018