Referencje ułożono w kolejności odwrotnie chronologiczniej.

Poniższe dokumenty obejmują 2 okresy działalności: obecny i dawny.

Usługi doradcze i audyt legalności oprogramowania:
 
Politechnika Wrocławska
doradztwo i audyt oprogramowania (2012)
Politechnika Łódzka
doradztwo i audyt oprogramowania (2012)
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
doradztwo i audyt oprogramowania (2011)


 
Akademia Morska w Szczecinie
doradztwo i audyt oprogramowania (2011)
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
doradztwo i audyt oprogramowania (2011)
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
doradztwo i audyt oprogramowania (2011)


 
SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)
Instytut Nawozów Sztucznych - Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
doradztwo i audyt oprogramowania (2011)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)


 
Politechnika Radomska
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)


 
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)
Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2010)


 
Centrum Onkologii w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)


 
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)
Centrum Badań Ekologicznych PAN
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)


 
Instytut Lotnictwa w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2009)
Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie
doradztwo i audyt oprogramowania (2008)
Instytut Botaniki PAN w Krakowie
doradztwo i audyt oprogramowania (2008)


 
Instytut Archeologii PAN w Warszawie
doradztwo i audyt oprogramowania (2007)
Instytut Przemysłu Gumowego Stomil
doradztwo i audyt oprogramowania (2007)
3M Poland
doradztwo i audyt oprogramowania (2006)Nasza historia czyli integracja systemów informatycznych: 
ADT Sensormatic
(2004)
Arlen S.A.
(2004)
POL-AQUA
(2004)


 
Somfy
(2003)
Urząd Dzielnicy Praga Południe
(2003)


 
Polski Komitet Normalizacyjny
(2003)
Kancelaria Sejmu RP
(2003)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
(2003)


 
C.O.D.N.
(2003)
Jednostka Wojskowa 3964
(2003)
NAJ International
(2003)


 
Akademia Podlaska
(2002)
Kodak Polska
(2002)
Zarząd Oczyszczania Miasta
(2002)


 
EMPIK
(2001)
Urząd Gminy Warszawa-Centrum
(2001)
Kodak Polska Q-LAB
(2001)


 
Warexpo
(2000)
Central Properties S.A.
(2001)
Dar Natury
(2001)


 
Nature Gift Distribution
(2000)
Państwowy Zakład Higieny
(2000)
Tim-Ex
(2000)


 
EMPIK
(1998)
EST-TRONIC
(1998)
Kodak Polska
(1998)
© by Fuego 1991-2018