Furmularz w trakcie testów. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń w tej formie.

Jakie stanowisko Panią / Pana najbardziej interesuje:
1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Data urodzenia:
4. Ulica:
5. Kod/Miasto:
6. Województwo:
7. e-mail:
8. Telefon/tel. komórkowy:
9. Stan cywilny:
10. Stosunek do służby wojskowej: uregulowany poborowynie dotyczy
11. Wykształcenie: wyższe średnie podstawowe
12. Kwalifikacje dodatkowe:
(kursy/szkolenia/studia podyplomowe)-jakie?
13. Zawód wyuczony:
14. Znajomość obsługi komputera / Stopień znajomości programów, systemów:
15. Ostatnie miejsce pracy / stanowisko:
16. Łączny staż pracy (w latach):
17. Certyfikaty:
18. Znajomość języków obcych:
19. Umiejętności / cechy uważane za szczególnie istotne i przydatne w pracy:
20. Czego oczekuję od firmy FUEGO: (max 100 słów)
21. Podjąć pracę mogę od dnia:
22. Proponowane wynagrodzenie (netto):© by Fuego 1991-2018