Fuego - Microsoft PartnerBezpłatne usługi doradztwa informatycznego w zakresie
oszczędnego zarządzania i legalności oprogramowania oraz ograniczenia odpowiedzialności prawnej kierownictwa firmy.


                         

Podjęliśmy starania o pozyskanie funduszy unijnych oraz innych źródeł refundacji kosztów wdrażania projektów doradczych i szkoleniowych, dlatego z powyższych usług możecie korzystać Państwo bezpłatnie.

Nowy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego, które weszły w życie 1 września 1998 roku, wprowadzają istotne zmiany do dotychczasowego systemu ochrony praw autorskich. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, przepisy zapewniające prawnokarną ochronę praw autorskich są zawarte w Kodeksie karnym oraz w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W Kodeksie postępowania karnego uregulowany jest tryb dochodzenia tej ochrony. Piractwo komputerowe podlega ściganiu z tytułu prawa cywilnego i karnego.

Zarządzający przedsiębiorstwem mogą zostać indywidualnie pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich w przedsiębiorstwie. Grzywny mogą sięgać milionów złotych, a kary więzienia nawet do 5 lat. Procesy są prowadzone publicznie, co ma duży wpływ na reputację firmy, a w najgorszym przypadku prowadzi do utraty klientów. Nie warto ryzykować. Równoległe z trwającą kampanią walki z piractwem komputerowym prowadzoną przez BSA, należy samodzielnie zmienić politykę licencyjną przedsiębiorstwa i doprowadzić do pełnej legalności posiadanego oprogramowania.
Dlatego każda firma powinna bezzwłocznie wdrożyć procedury zabezpieczające Zarząd przed negatywnymi skutkami kontroli legalności oprogramowania. Obejmują one:
 • przeanalizowanie obecnego stanu legalności oprogramowania i ryzyka dla Zarządu oraz całej firmy
 • zebranie informacji o całym zainstalowanym oprogramowaniu
 • spisanie wszystkich posiadanych dowodów legalności oprogramowania (licencji, nośników, certyfikatów, dokumentacji i faktur)
 • weryfikację zgodności stosowanego oprogramowania z zakupionym
 • usunięcie zbędnego i ulegalnienie potrzebnego oprogramowania
 • przeniesienie odpowiedzialności prawnej z kierownictwa firmy na użytkowników komputerów poprzez:
  • wydanie zarządzenia o użytkowaniu oprogramowania w firmie
  • podpisaniu z pracownikami porozumień o udostępnieniu oprogramowania i zobowiązaniu do przestrzegania ustawy o prawach autorskich
 • poinformowanie pracowników o zakupionym oprogramowaniu
Wdrożone procedury powinien być zatwierdzone przez kierownictwo firmy i ogłoszone w formie zarządzenia lub uchwały, dostępne i przedstawione wszystkim zatrudnionym oraz każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi. Każdy pracownik musi być poinformowany o konsekwencjach wynikających z nie przestrzegania postanowień tego aktu prawnego.

Dodatkowo wyżej wymienione procedury powinny zawierać inne elementy ułatwiające zarządzanie oprogramowaniem:
 • centralizacja wszystkich zamówień na oprogramowanie w jednym miejscu
 • wyłonienie osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie zamówień oprogramowania
 • zakupy oprogramowania u autoryzowanych partnerów
 • przechowywanie w jednym miejscu oryginalnych dokumentów licencyjnych (kart rejestracyjnych, dokumentacji, nośników etc.) dla każdego używanego oprogramowania.


Co proponujemy?

Oferujemy Państwu naszą BEZPŁATNĄ pomoc na wszystkich etapach działań prowadzących do przeniesienia odpowiedzialności prawnej z kierownictwa firmy na użytkowników komputerów.
Doradzimy, w jaki sposób zdefiniować wprowadzane procedury zmierzające do uzyskania statusu legalności, którego ukoronowaniem może być uzyskanie przez Państwa Certyfikatu Legalności Oprogramowania co jest znakomitym atutem potwierdzającym wiarygodność i rzetelność firmy, jak również jej profesjonalizm.

Wskażemy różne warianty zarządzeń o użytkowaniu oprogramowania w firmie oraz podpisanych z pracownikami porozumień o udostępnieniu oprogramowania i zobowiązaniu do przestrzegania ustawy o prawach autorskich.

Nie ograniczamy się do jednego producenta oprogramowania, ale staramy się zapewnić pełne wsparcie innych producentów popularnych na polskim rynku oprogramowania.

Oferujemy pomoc w zebraniu informacji o całym zainstalowanym oprogramowaniu, stosując profesjonalne narzędzia (dostępne praktycznie tylko dla firm audytorskich i instytucji kontrolnych - np. Policji) i wykonując profesjonalny audyt legalności oprogramowania. Pomożemy we wdrażaniu procedur, które umożliwią przeprowadzenie późniejszych weryfikacji zasobów informatycznych Państwa firmy przez Waszych informatyków.

Oszczędności:
podpowiemy jak najkorzystniej można ulegalnić posiadane oprogramowanie wykorzysując mozliwości wolnych licencji i programów typu Open Source.

Wszyscy nasi specjaliści z zakresu licencjonowania oprogramowania są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą odpowiedzi na każde pytanie.


© by Fuego 1991-2018