Aby zweryfikować ważność certyfikatu wydanego przez Signet (używanego między innymi przez naszą firmę do podpisywania korespondencji elektronicznej) należy sprawdzić tzw. ścieżkę certyfikacji. W tym celu należy pobrać ze strony Signet 3 certyfikaty klikając na linki.

Certyfikat Głównego Urzędu

Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - RootCA MD5: 27:6E:90:ED:B8:48:0F:64:9F:B3:FD:D9:12:7E:D5:F5
SHA-1: 5A:31:76:59:D4:A4:8E:3C:17:8A:D2:A1:3E:88:B7:58:49:EA:E1:0B
DER

Certyfikaty Urzędów Pośrednich

Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - PCA klasa2 MD5: 71:44:55:45:92:14:5E:4A:DE:30:4C:02:6A:AD:2F:AD
SHA-1: 37:AF:D2:93:F6:30:5C:EF:00:A7:77:B9:E5:59:71:D0:CC:43:51:E6
DER

Certyfikaty Urzędów Końcowych

Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - CA klasa 2 MD5: 7A:94:44:4A:57:96:D9:0E:A2:0A:1F:D5:76:F7:06:11
SHA-1: 96:D3:A0:0B:67:65:2E:BD:D2:7C:E4:EB:18:4D:7F:FB:C5:2F:CD:DE
DER

Wówczas system operacyjny zaimportuje certyfikaty do przeglądarki internetowej i klienta pocztowego.

Bezpłatne testowe zabezpieczenie poczty elektronicznej klasy 1
http://www.signet.pl/produkty/tzpe1.html

Cennik usług certfikacyjnych Signet
http://www.signet.pl/produkty/cennik.html


© by Fuego 1991-2018